Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ


Σημαντική αύξηση παρουσίασε το δημόσιο χρέος της χώρας στη διάρκεια του 2010, καθώς διογκώθηκε κατά 41,8 δισ. ευρώ ή κατά 18 μονάδες του ΑΕΠ, λόγω των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και της αναθεώρησης του χρέους που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Eurostat
Τα χρεολύσια των ομολόγων των επόμενων ετών θα διογκωθούν περαιτέρω από το νέο δανεισμό που πραγματοποιεί το υπουργείο Οικονομικών, μέσω του μηχανισμού στήριξης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στις 31 Σεπτεμβρίου το δημόσιο χρέος της χώρας αποτιμήθηκε σε 340,28 δισ. ευρώ, έναντι 298,52 δισ. ευρώ, που ήταν στο τέλος του 2009.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το νέο χρέος των 41,8 δισ. ευρώ που προέκυψε το 2010, μόνο τα 23 δισ. ευρώ οφείλονται στο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από:
- Την ανάληψη χρεών του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τα οποία εκδόθηκαν ομόλογα. Μόνο εντός του Δεκεμβρίου εκδόθηκαν ομόλογα ύψους 5,5 δισ. ευρώ, για την ανάληψη χρεών του ΕΛΓΑ ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΕΓΕΠ κ.λπ. ενώ ομόλογα ύψους 500 εκατ. ευρώ εκδόθηκαν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
- Την προσθήκη στο χρέος των καταπτώσεων νέων εγγυήσεων και ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ.
Σε σύγκριση με την εκτίμηση του προϋπολογισμού, το χρέος διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός προέβλεπε ότι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης (συνολικό) θα διαμορφωνόταν στο τέλος του Δεκεμβρίου σε 343,2 δισ. ευρώ, αλλά έκλεισε σε 340,28 δισ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε το γεγονός ότι δεν καταβλήθηκε εντός του Ιανουαρίου η τρίτη δόση του δανείου από το μηχανισμό στήριξης, από τις χώρες της Ευρωζώνης ύψους 6,5 δισ. ευρώ, που έγινε τελικά τον Ιανουάριο.
απο τη naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου