Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΠΩΣ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
Το δικό τους αντάρτικο κατά των επώδυνων περικοπών στους μισθούς  χωρίς όμως φωνές και τυμπανοκρουσίες  ακολουθούσαν   διευθυντικά στελέχη διοικήσεων σε πολλές ΔΕΚΟ παρά τη δεδομένη κυβερνητική εντολή για συμμόρφωση με το μισθολογικό πλαφόν και μείωση των μισθών και στις ΔΕΚΟ 
Τα αποτελέσματα της έκθεσης ελέγχου μισθοδοσίας στην εταιρεία Αττικό Μετρό και νυν  Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)  πριν από λίγες εβδομάδες  για το υπουργείο ανάπτυξης είναι αποκαλυπτικά, εντυπωσιακά όσο και εξοργιστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρά την αποστολή της εγκυκλίου για μείωση όλων των αμοιβών  από 1-1-2010 κατά 7% και κατά 30% των επιδομάτων αδείας, Χριστουγέννων και Πάσχα αλλά και οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις μελών ΔΣ των Ν.Π.Ι.Δ. κατά 50% αντίστοιχα, κάτι τέτοιο δεν εφαρμόσθηκε πλήρως και κυρίως για τα διευθυντικά στελέχη.
 Συνακόλουθα βέβαια ούτε  η επόμενη μείωση του 3%  δεν εφαρμόσθηκε  και σε κάποιες περιπτώσεις  ούτε το μισθολογικό πλαφόν που ισούται με τις αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου στις 5981,40 Ε αρχικά και 5856,08 Ε από την 1-6-2010.
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των ελεγκτών οι αμοιβές των προέδρων και διευθύνοντων συμβούλων  της εταιρείας  που ξεπέρασαν  το καθορισμένο όριο είναι του Εμμανουήλ Δρακάκη ( σε παρένθεση τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν 1659,08 Ε), Σαράντη Μιχαλόπουλου( 7260,91Ε) αλλά και των Ιωάννη –Βασιλείου Σπυράκου(619,96Ε) και Κωνσταντίνου Βασιλειάδη (2345,39Ε) δεν μειώθηκαν και προτείνεται η επιστροφή των αχρεωστήτως ληφθέντων ποσών . Επίσης οι διευθυντής και αναπληρωτής διευθυντής Ιωάννης Στεφανής ( 2223,08Ε) και Ιωάννης Μίσκης (2230,75Ε).
Ακόμη ο γενικός διευθυντής  της πρώην ΤΡΑΜ ΑΕ Παναγιώτης-Ιωάννης Χριστόπουλος ( 2303,85 Ε)
Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών έπεσαν ακόμη 21 υπάλληλοι της εταιρείας για υπέρβαση του πλαφόν των 4000 ευρώ και πληρωμή με λανθασμένους μισθούς για κάποιους μηνες του 2011 λόγω μη σωστής εφαρμογής της εγκυκλίου. Γεγονός που επιβάλει την άμεση τακτοποίηση των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων αλλά και την αναζήτηση από τον οικονομικό διευθυντή των αχρεωστήτως  καταβληθέντων ποσών.
Η πρόταση για την επιστροφή περιλαμβάνει την συνολική επιστροφή του ποσού είτε με παρακράτηση σε δόσεις από το μισθό ή με παρακράτηση από την σύνταξη για όσους έχουν αποχωρήσει. Αν δεν συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι τότε θα υπάρξει έκδοση  καταλογιστικής πράξης από τον αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή.

Ακρως εντυπωσιακή και αποκαλυπτική είναι και η ανάλυση των αποδοχών των εργαζομένων της εταιρείας που εξηγεί πως οι χαμηλοί βασικοί μισθοί αλλάζουν επίπεδο.
      
      
1.       Βασικός μισθός
2.       Επίδομα Γάμου (10% επί του βασικού)
3.       Επίδομα τέκνων ( 5%,7%,8% για το πρώτο ,δεύτερο ή τρίτο παιδί και άνω)
4.       Επίδομα διετίας ( 2% επί του βασικού)
5.       Επίδομα τριετίας ( 5% επί του βασικού)
6.       Επίδομα 7ης-10ης  τριετίας ( 4% επί του βασικού με την συμπλήρωση της 7ης και επιπλέον 4% με τη συμπλήρωση της 10ης τριετίας
7.       Επίδομα πενταετίας  (5% επί του βασικού για κάθε πενταετία)
8.       Επίδομα πτυχίου ( ΤΕΙ 60 Ε ΑΕΙ 70 Ε Πολυτεχνείο 80 Ε Μεταπτυχιακό 90 Ε και διδακτορικό 100 Ε)
9.       Επίδομα ανθυγιεινό και επικίνδυνο υπόγειων σιδηροδρόμων ( 5% επί του βασικού μισθού)
10.   Επίδομα διαχειριστικό ( 5% επί του βασικού)\
11.   Επίδομα Οδήγησης ( 140 ευρώ μηνιαίως)
12.   Επίδομα ειδικών συνθηκών οδήγησης ( 4% επί του βασικού προσαυξημένο κατά 30 ευρώ)
13.   Επίδομα Εξομάλυνσης ( 150 ευρώ μηνιαίως  στους εργαζόμενους που δεν λαμβάνουν το επίδομα οδήγησης)
14.   Εργασία Κυριακής
15.   Προσαύξηση νυκτερινών ( 40%)
16.   Προσαύξηση αργίας  ( 75%)
17.   Εργασία Κυριακής (175%)
18.   Προσαύξηση Κυριακής
19.   Απλό ωρομίσθιο
20.   Υπερεργασία (120%)
21.   Υπερωρία κλίμακας ( 140%)
22.   Υπερωρία κατ’ εξαίρεση ( 180%)
23.   Υπερεργασία  δεδουλευμένων  ρεπό ( 150%)
24.   Εκπαιδευτικό επίδομα ( 3,5 ευρώ ανά ώρα εργασίας )
25.   Δαπάνες εκτός έδρας
Το μεγάλο κόλπο όμως είναι οι αποδοχές που δεν συνυπολογίζονται στο πλαφόν και τις μειώσεις καθώς υπάρχουν μισθολογικές δαπάνες που δεν εκκαθαρίζονται με τη μηνιαία μισθοδοτική κατάσταση και συνεπώς δεν εφαρμόσθηκαν οι ρυθμίσεις. Επιδόματα που θυμίζουν έντονα την κατάσταση που επικρατούσε στο δημόσιο κατά την περίοδο του μεγάλου πάρτι με τις καταχρεωμένες και ελλειματικές δημόσιες επιχειρήσεις .

1.Επίδομα για την απόκτηση πρώτου παιδιού 400 ευρώ δεύτερου 500 ευρώ και τρίτου παιδιού 1200 ευρώ.
2. Χορήγηση σε κάθε παιδί εργαζόμενου που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ποσού 240 ευρώ στη δευτεροβάθμια 290 ευρώ, την τριτοβάθμια 390 ευρώ (Τα ποσά μειώθηκαν κατά 7%,3%και 10% αντίστοιχα)
3. Δαπάνη για υπηρεσίες βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού 250 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο
4. Δαπάνη για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών του επιδόματος πτυχίου που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι
5.Δαπάνη χορήγησης υποτροφιών για τα τέκνα των εργαζομένων ποσού από 200-400 ευρώ ( Τα ποσά μειώθηκαν στη συνέχεια κατά 7%,3%, και 10%)
6.Δαπάνη για κάλυψη εξόδων κατασκήνωσης των παιδιών των εργαζομένων
7. Χρηματική επιβράβευση των εργαζομένων σε περιπτώσεις προσέλευσης στην εργασία τους σε ακραίες απαγορευτικές συνθήκες μετακίνησης με μέσα μεταφοράς
Ακόμη βάση των συλλογικών συμβάσεων προβλέπεται:
1.       Δαπάνη ημερήσιας χορήγησης ½ λίτρου γάλατος
2.       Δαπάνη για τον καθαρισμό φορμών-στολών εργασίας
3.       Δαπάνες διοργάνωσης πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
4.       Δαπάνη για εξαγορά ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα στρατιωτικής θητείας μέχρι 1,5 έτη
5.       Δαπάνη για μηνιαίες κάρτες ΟΑΣΑ
6.       Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων
7.       Εξοδα κυλικείου
8.       Εξοδα επιμόρφωσης προσωπικού –σεμινάρια
9.       Δαπάνες διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εορτών
10.   Είδη ένδυσης – υπόδησης
11.   Εξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
12.   Οδοιπορικά ποσού 10 ευρώ ημερησίως για όσους αναλαμβάνουν εργασία μεταξύ 23.30 και 06.00      
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου