Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΟΤΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ


 
Ένα σκάνδαλο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με διάφορους τρόπους και πολλούς εμπλεκόμενους ,είχε δημιουργήσει η «βιομηχανία» σπατάλης  που αποκαλύπτουν  τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, και  είχαν  στήσει στον Ελληνικό οργανισμό τυποποίησης (ΕΛΟΤ) οι τελευταίες διοικήσεις.  Με αφορμή μια μετεγκατάσταση του οργανισμού και την διαρρύθμιση του κτιρίου αποδεικνύεται πως υπήρχε μια μάλλον σχετική αντίληψη της τάξης και της νομιμότητας  όπως και της διασφάλισης της περιουσίας του οργανισμού. Σύμφωνα με  τον έλεγχο μετά από σωρεία καταγγελιών και αναφορών αποκαλύπτονται αρκετές  υποθέσεις  που χρήζουν δικαστικής και οικονομικής διερεύνησης. Με ζητήματα  που αφορούν είτε  έργα που δεν έχουν παραληφθεί μέχρι τώρα αλλά έχουν πληρωθεί σκανδαλωδώς έως και τα διπλά ποσά από όσα προέβλεπε ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, είτε συμβάσεις έργου πολλών χιλιάδων ευρώ με έγκριση του εξωτερικού συνεργάτη εργολάβου- μηχανικού κατά παράβαση του κανονισμού προμηθειών, αλλά και αυθαίρετες μετατροπές στο κτίριο που επέφεραν πρόστιμα που ξεπέρασαν τις 185.000 ευρώ για πολεοδομικές παραβάσεις. Κι όλα αυτά ενώ δεν λήφθηκε καμία μέριμνα για την προστασία γραφειακού, και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανυπολόγιστης αξίας σύμφωνα με τα μέλη του ΔΣ που είδαν το υλικό να καταστρέφεται ολοσχερώς και να απαιτείται πλέον πρωτόκολλο καταστροφής.

Τριτοκοσμικές καταστάσεις.
Η βροχή των καταγγελιών και των αναφορών όσο και η οσμή του αναδυόμενου σκανδάλου οδήγησε το  νέο ΔΣ σε αναγκαστική έρευνα  για την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού.
Στην πρώτη υπόθεση σύμφωνα με τα αποτελέσματα αποκαλύφθηκε σε συνεδρίαση της 11 Μαίου του 2012 πως δεν έχει παραληφθεί το έργο Ενοποιημένο δίκτυο φωνής και δεδομένων από την επιτροπή παραλαβής. Ωστόσο αν και η πρόβλεψη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το κόστος έφτανε τα 28.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία ΑΜΙΓΗΣ ΑΕ στην λογιστική της καρτέλα έχει εισπράξει το ποσό των 48612,47 ευρώ  δηλαδή 20412,47 ευρώ περισσότερα της σύμβασης ενώ της οφείλονται ακόμη 2.468 ευρώ. Όλα αυτά χωρίς την απαραίτητη απόφαση τροποποίησης από το ΔΣ.
Στην δεύτερη υπόθεση  σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων κατά τη μετεγκατάσταση του ΕΛΟΤ σε ιδιόκτητο κτίριο δεν τηρήθηκε ο κανονισμός προμηθειών και ο προμηθευτής ( VΙR.VAS.) για παράδειγμα εισέπραξε 11 τιμολόγια συνολικού ύψους 44.291,70 ευρώ μόνο με την σφραγίδα του εξωτερικού συνεργάτη, εποπτεύοντα μηχανικού κ. Κ. Κανιάρη.
Μάλιστα τα μέλη του ΔΣ με αυτοψία στο κτίριο διαπίστωσαν πως πλήθος γραφειακού, ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού είχε εγκαταλειφθεί σε εξωτερικούς χώρους με αποτέλεσμα πέραν της ανυπολόγιστης οικονομικής ζημιάς να τίθεται πλέον ζήτημα πρωτοκόλλου καταστροφής των υλικών.
Η όλη διαδικασία  συμπληρώθηκε από την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης των υπογείων  του κτιρίου που επέφερε πρόστιμα ύψους 185.000 ευρώ.
Και τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ ο ΕΛΟΤ υπήρξε δέκτης συνεχών τηλεφωνικών και γραπτών οχλήσεων από προμηθευτές που ζητούσαν να πληρωθούν παράτυπα για εργασίες του 2010 που είχαν συμφωνηθεί  με τον εποπτεύοντα μηχανικό σε γνώση των κ Γιαλιά και Ζακολίκου που ήταν  τότε εσωτερικός ελεγκτής και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα.
 Στις τρεις λογιστικές καρτέλες συγκεκριμένου προμηθευτή έχουν καταβληθεί συνολικά ποσά 13.400 ευρώ και διεκδικεί ακόμη 9.400 ευρώ όταν δεν υπάρχουν αποφάσεις ΔΣ, προσφορές, σύμβαση έργου και τιμολόγια. Παράλληλα ενώ δόθηκαν προκαταβολές δεν υπάρχουν  αποδείξεις δαπανών παρά την σχετική υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων αλλά και της έκδοσης τιμολογίων.
Τι απαντά η οικονομική υπηρεσία του ΕΛΟΤ
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν όμως οι απαντήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του οργανισμού για την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί.
Πρώτον: Παραδέχεται ότι με εντολή της τότε διοίκησης (!!) αφέθηκε στην μοίρα του ο εξοπλισμός του οργανισμού.
Δεύτερον: Επιβεβαιώνει πως συγκεκριμένα έργα δεν έχουν παραληφθεί, ωστόσο έχουν γίνει πληρωμές πολύ κοντά στην αποπληρωμή  παρότι  υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες. Τέτοιες περιπτώσεις εκτός της εταιρείας «ΑΜΙΓΗΣ ΑΕ» είναι και το έργο για το «ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα» της εταιρείας unisystems  ΑΕ προυπολογισμού 903618,69 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Παρότι η επιτροπή παραλαβής είχε εκκρεμότητες ,- τις οποίες γνωστοποίησε στη τότε διοίκηση- βρέθηκαν να οφείλονται για την εξόφληση μόνο 8657,37 ευρώ και να παρακρατείται  η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 90.362 ευρώ.
Τρίτον: Η ανακατασκευή του κτιρίου είχε αρχικό προυπολογισμό 125.000 ευρώ με δυνατότητα υπέρβασης σε ποσοστό 15-20%. Τελικά με απόφαση του ΔΣ έφτασε το ποσό των 527897,40 ευρώ μαζί με τα πρόστιμα για την αλλαγή χρήσης των υπογείων. Ωστόσο  παραμένει άγνωστο το συνολικό κόστος της ανακατασκευής του κτιρίου και μετεγκατάστασης του οργανισμού καθώς το λογιστήριο δεν μπορεί να δώσει ακριβή στοιχεία.
Τέταρτον: Μετά από  δειγματοληπτικό έλεγχο της νέας διοίκησης μέσω του οικονομικού συμβούλου του οργανισμού κ. Γ Νικολάου στις συμβάσεις, τα τιμολόγια και τα ιδιωτικά συμφωνητικά των προμηθευτών πρόεκυψε ότι πάρα πολλές ενέργειες έχουν πρόβλημα νομιμότητας και αφήνουν έντονη την αίσθηση της ακραίας κακοδιαχείρισης.   
 Σε κανένα στάδιο εργασιών δεν υπάρχει σύμβαση ανάθεσης έργου πλην ενός προμηθευτή
Όλα τα τιμολόγια  φέρουν σφραγίδα  παραλαβής έργου από τον εποπτεύοντα μηχανικό ενώ όλα τα τιμολόγια συνοδεύονται από καρτέλες εγκρίσεως δαπανών χωρίς όμως προυπολογισμούς ούτε το υπόλοιπο που απομένει.
Ακόμη υπάρχει πλήθος σοβαρών κατατμήσεων προμηθειών γεγονός που καταδεικνύει πως τηρήθηκε ο κανονισμός προμηθειών.
Μετά από όλα αυτά η νέα διοίκηση αφενός ζήτησε τον έλεγχο από εταιρεία ορκωτών λογιστών   αφετέρου τόσο ο εσωτερικός ελεγκτής όσο και ο οικονομικός διευθυντής υπέβαλαν αυτοβούλως τις παραιτήσεις τους. Μάλιστα αποχωρώντας  άφησαν υπηρεσιακά σημειώματα για την αναγκαιότητα ελέγχων σε σειρά υποθέσεων του οργανισμού με κυριότερες  τις ανείσπραχτες οφειλές προς τον ΕΛΟΤ στο τέλος του 2011 ύψους 893267,59 ευρώ αλλά και ατιμολόγητες υπηρεσίες ύψους 459.000 ευρώ που  οδεύουν προς παραγραφή.
 Σύμφωνα με πληροφορίες  όλα τα στοιχεία αυτά κρίθηκε σκόπιμο να αποσταλούν στο ΣΔΟΕ  και την εισαγγελία Αθηνών, καθώς τα χρέη του οργανισμού έφτασαν στο τέλος του 2011 τα 3.769224,00 ευρώ και οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές το 1.221076,54 ευρώ μεταβάλλοντας την κατάσταση του ΕΛΟΤ σε ιδιαίτερα κρίσιμη και μη βιώσιμη ωστόσο από τη νομική υπηρεσία η δικηγόρος απουσιάζει με άδεια διατροφής και η εξωτερική συνεργάτης παραιτήθηκε τον Αύγουστο. Ακόμη παραμένει κενή η θέση του οικονομικού διευθυντή από το Μάιο του 2012 και του εσωτερικού ελεγκτή από τον Ιούνιο του 2012.      
      ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου