Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ

Tο κούρεμα των κυπριακών καταθέσεων έθεσε, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το ζήτημα της ασφάλειας για τα χρήματα που "παρκάρονται" στις τράπεζες.

Αποκαλύφθηκε πλέον ότι κάθε φορά που μια τράπεζα θα έχει προβλήματα και θα χρειάζεται κεφάλαια, τη ζημιά θα την πληρώνουν όσοι δεν έχουν ασφαλισμένη κατάθεση, δηλαδή κατά σειρά:

=> Οι μέτοχοι, δηλαδή όσοι έχουν μετοχές της τράπεζας.

=> Οι κάτοχοι τραπεζικών ομολόγων, δηλαδή όσοι έχουν τοποθετήσει τα χρήματά τους σε εκδόσεις ομολόγων. Τα προϊόντα αυτά πωλούνται από τα γκισέ των τραπεζών, γιαυτό και οι απλοί καταναλωτές συχνά τα συγχέουν με κατάθεση.

=> Οι καταθέτες, για τα ποσά των καταθέσεων που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ ανά πρόσωπο και ανά λογαριασμό.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ισχύει η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ (ανά καταθέτη και ανά τράπεζα) μέχρι το τέλος του 2015.

Αυτό προβλέπεται ρητά από την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταθέσεις κάθε είδους καλύπτονται από την εγγύηση, είτε είναι προθεσμίας, ταμιευτηρίου, όψεως.

Αυτό σημαίνει, όμως, ότι πολλές από τις τοποθετήσεις χρημάτων σε τράπεζα που δεν είναι κατάθεση δεν καλύπτονται από την εγγύηση των 100.000 ευρώ.
Χωρίς εγγύηση είναι τα τα ομόλογα, τα repos, τα αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεν είναι καταθέσεις. Οι καταθέσεις κάθε είδους καλύπτονται από την εγγύηση, είτε είναι προθεσμίας, ταμιευτηρίου, όψεως.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι τράπεζες προσφέρουν στο κοινό διάφορα αποταμιευτικά προϊόντα, για να συγκεντρώσουν χρήματα, όπως π.χ. δικά τους ομόλογα, repos ή αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία πολλές φορές έχουν και υψηλότερο επιτόκιο και τα οποία οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούσαν αντίστοιχα των καταθέσεων.

Όμως, με βάση τη νομοθεσία, δεν πρόκειται για καταθέσεις και, επομένως, δεν είναι εγγυημένα σε περίπτωση που η τράπεζα χρειαστεί να υποστεί τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου