Ο πρώην υπουργός προειδοποιεί κυβέρνηση και πολίτες ότι το Μνημόνιο, σε συνδυασμό με την απουσία εθνικού σχεδίου οδηγούν την Ελλάδα σε πλήρες τέλμα εντός της επόμενης τριετίας. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αδυνατεί να κατανοήσει το βάθος του προβλήματός της και να προσαρμοστεί στις σημερινές αλλά και στις μέλλουσες οικονομικές συνθήκες ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με τον Αλέκο Παπαδόπουλο, το Μνημόνιο ήταν αναγκαίο και επιβεβλημένο για να παραμείνει στο κοινό νόμισμα η Ελλάδα, όπως προσθέτει, όμως, «έπαυσε να οικοδομεί ουσιαστικές προϋποθέσεις δημιουργίας νέων διατηρήσιμων οικονομικών συνθηκών» και είναι πλέον «ανεπαρκές, ατελές και εμβαλωματικό».
Ο Αλ. Παπαδόπουλος χαρακτηρίζει «ιαματικό ψεύδος» την αισιοδοξία των τελευταίων ημερών, το οποίο καλλιεργεί ψευδαισθήσεις .
«Η ελπίδα και η αισιοδοξία δομούνται, δεν διακηρύσσονται», υπογραμμίζει.