Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

OI ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Οι  11+1 αλλαγές στα όρια ηλικίας, στις συντάξεις , τα νέα πλαφόν και τις εισφορές


 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

Μια σειρά αλλαγών που μεταβάλουν δραματικά το τοπίο στο ασφαλιστικό καθώς περιλαμβάνονται, αυξήσεις στα όρια ηλικίας, καταργήσεις επικουρικών και δώρων, μειώσεις και πλαφόν αποδοχών στις συντάξεις έφερε η αλλαγή του χρόνου.
Μεγάλο μέρος των δραστικών αλλαγών προέρχεται από το πρόσφατο μνημόνιο ωστόσο δεν λείπουν  και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους του παρελθόντος όπως αυτές  που ψήφισαν  το καλοκαίρι του 2010 οι Α. Λοβέρδος-Γ. Κουτρουμάνης.
Πρόκειται για 11 +1 αλλαγές που από την πρώτη Ιανουαρίου του 2013 επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή όσων είναι ήδη συνταξιούχοι ή μέσα στο χρόνο θα επιλέξουν το δρόμο της συνταξιοδότησης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο το στόχο της συνταξιοδότησης.  Κορυφαίες αλλαγές είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας για όλες τις βαθμίδες κατά 2 έτη όσο και ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων . Επίσης καθοριστική είναι η κατάργηση των επιδομάτων που είχαν αντικαταστήσει τα δώρα όπως και οι σημαντικές περικοπές στο άθροισμα των κύριων και επικουρικών συντάξεων.


ΟΙ 11+1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 1-1-2013
1.Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Από την πρώτη Ιανουαρίου τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε όλα τα ταμεία αυξάνονται κατά 2 έτη και διαμορφώνονται: με 15 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας τα 67 αντίστοιχα για μειωμένη στα 62. Επίσης άντρες και γυναίκες μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία με την συμπλήρωση 40 ασφάλισης και ηλικιακό όριο πλέον τα 62 έτη.
Εξαιρούνται των ρυθμίσεων όσοι έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2012.Για παράδειγμα θεμελιωμένο δικαίωμα θεωρείται εάν ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει το 2009 - 10500 ένσημα και το 58ο έτος της ηλικίας του. Συνεπώς θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν συμπληρωθεί το απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το προαπαιτούμενο όριο ηλικίας ( πίνακας 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 35ΕΤΙΑ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ      ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ           ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2011                                     36 (10800 ένσημα)                                   58
2012                                   37 (11.100 ένσημα)                           59
2013                                    40 ( 12.000 ένσημα)                          62
                                              15 ( 4500 ένσημα)
                                                     ή περισσότερα                             67   
Επίσης οι τυφλοί ,παραπληγικοί-τετραπληγικοί ,οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% που εξακολουθούν να δικαιούνται σύνταξης με 15 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.
Ακόμη μητέρες και  χήροι πατέρες ανίκανων για εργασία παιδιών που θα συνεχίσουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης στο  55ο έτος για πλήρη σύνταξη ή στο 50ο  για μειωμένη. Επίσης στο δημόσιο για τους ασφαλισμένους μετά το 1983 με ανήλικο παιδί από τα 55 το όριο «πετάει» στα 67( πίνακας 2).
Στο ΙΚΑ για τους παλιούς ασφαλισμένους με 5500 μέρες εργασίας το όριο ηλικίας από τα 60 πηγαίνει στα 67 και για μειωμένη από 55 στα 62.    
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΗΜΟΣΙΟ : ΠΑΛΙΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
ΕΤΟΣ             ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ            ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2012                     25                                      55
2013                     25                                       67
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992
ΕΤΟΣ       ΕΝΣΗΜΑ         ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ          ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ      
2012       5500                       60                                                     55
2013       5500                        67                                                    62    
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993
2012       6000                       55                                                     50

2. Πλαφόν στις συντάξεις Άγαμων θυγατέρων
Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν οι άγαμες ή οι διαζευγμένες θυγατέρες  από το δημόσιο δεν θα υπερβαίνει  τα 720 ευρώ. Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται εφόσον από τη φορολογική δήλωση  προκύπτουν εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό της σύνταξης. 
3. Περικοπές στο άθροισμα όλων των  συντάξεων  που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ
Οι περικοπές κυμαίνονται από τα 1000,01 έως 1500 ευρώ μείωση κατά 5% για το σύνολο του ποσού
Από 1500,01 έως 2000 ευρώ μείωση 10% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 1425 ευρώ
Από 2000,01 έως 3000 ευρώ μείωση 15% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται τα 1.800 ευρώ
Από τα 3.000,01 ευρώ και άνω μείωση 20% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να έιναι μικρότερο των 2.550 ευρώ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Άθροισμα συντάξεων ( Κύρια, επικουρική, μέρισμα)
1500 -2000 μείωση 10%  τελικό ποσό άνω των 1425 ευρώ
2000- 3000 μείωση  15%  τελικό ποσό άνω των 1800 ευρώ
3000 και άνω  μείωση 20% τελικό ποσό άνω των 2550 ευρώ.
4.Κατάργηση της 13ης και 14ης επικουρικής σύνταξης αλλά και των επιδομάτων των 800 ευρώ που αντικατέστησαν τα δώρα.
Τα ποσά που χάνουν οι ασφαλισμένοι κυμαίνονται από 130 έως 600 ευρώ δηλαδή από 260 έως 1200 η ετήσια απώλεια. Επίσης καταργούνται τα επιδόματα των 800 ευρώ στα ταμεία ή των 720 ευρώ στον ΟΓΑ.
  4.Μείωση κατά 4% στην προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ.Η φετινή απονομή ορίζεται σε  201,6 ευρώ. Επίσης η σύνταξη για τους ανασφάλιστους υπερήλικες θα καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας ύστερα από 20ετη παραμονή στην Ελλάδα. Αναστέλλεται εφόσον υπάρχουν εισοδήματα τα 4320 ευρώ ή 8640 οικογενειακό.  
5.Αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ
Επιβάρυνση έως 170 ευρώ για τους αγρότες καθώς αλλάζουν υποχρεωτικά κατηγορία για τις εισφορές ασθενείας (πίνακας 3) Προυπόθεση τα 15 έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση από 14 φέτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΟΓΑ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
                                        ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΜΗΝΙΑΙΑ    ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ    ΕΤΗΣΙΑ          
1Η                     60,93             365,58              731,16
2Η                      68,86            413,16               826,32
3Η                     77,19             463,14               926,28
4Η                      88,74            532,44               1064,88
5Η                      101,27          607,62               1064,88
6Η                      116,83           700,98               1401,96
7Η                      132,27           793,62                1587,24

6. Ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων
Πλαφόν στο  2% των συντάξιμων αποδοχών ανά έτος ασφάλισης, ορίζεται  το ανώτερο όριο αναπλήρωσης για τον υπολογισμό των συντάξεων.
7. Μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης στις επικουρικές
Τα επικουρικά ταμεία εντός του 2013 θα περιορίσουν αναλογικά τα ποσά των συντάξεων ώστε να μηδενιστούν τα ελλείμματα. Μείωση αναπλήρωσης  από το 35% ή 40% σε 10% ή 20%  αντίστοιχα ανάλογα με το ταμείο.
8.Περικοπές στο εφάπαξ
Μείωση 40% στο εφάπαξ  για όσους είναι σε αναμονή βάσει των πρόσφατων μέτρων του μμνημονίου αλλά και θέσπιση νέου υπολογισμού μέσα στο 2013 όπως προβλέπεται στο μνημόνιο για τους συνταξιούχους του 2014 βάσει των εισφορών που έχουν καταβληθεί. Δεν αποκλείεται σύμφωνα με τους ειδικούς η ολοσχερής κατάργηση του εφάπαξ με απλή άτοκη επιστροφή των εισφορών.    
 9.Νέοι έλεγχοι για τις ψεύτικες συντάξεις
Καθιερώνεται η δήλωση κάθε οικογενειακής μεταβολής ( γάμοι ,συμβίωση ,διαζύγιο, θάνατος) μέσω συμβολαιογράφου ή ληξιαρχείου στο σύστημα Αριάδνη για να σταματήσει η βιομηχανία παράνομων επιδομάτων και συντάξεων. Ολες οι μεταβολές θα δηλώνονται υποχρεωτικά από την πρώτη Ιανουαρίου σε συμβολαιογράφο και αυτόματα θα περνούν  ηλεκτρονικά στα ασφαλιστικά ταμεία. Το κόστος της πράξης θα βαρύνει το φορολογούμενο και θα είναι 45 ευρώ.
10.Αυξάνεται για όλους τους συνταξιούχους στο 4% η εισφορά ασθενείας. Αφορά συνταξιούχους του δημοσίου ,του Νατ και άλλων μικρότερωω ν ταμείων.
 Παράλληλα αυξάνονται οι κρατήσεις στο ΙΚΑ για τους παλιούς ασφαλισμένους. Λόγω των πρόσφατων μέτρων του μνημονίου αυξάνεται το όριο των κρατήσεων για τους παλιούς ασφαλισμένους  ( έως 30-12-1992) από τις 2432 ευρώ μικτών αποδοχών μέχρι τα 5546 ευρώ μικτά όπως ισχύει για τους νέους ασφαλισμένους (από 1-1-1093).

11. Περικοπή των πολλαπλών συντάξεων σε Βουλευτές,Δημάρχους και συνδικαλιστές.
Ολοι οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας  από τον Ιανουάριο μειώνονται κατά 20% εάν υπάρχει δεύτερη σύνταξη και 30% εάν υπάρχει τρίτη. Παράλληλα διακόπτεται η καταβολή για τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων η συνδικαλιστική σύνταξη εκτός εάν δεν λαμβάνουν άλλη παροχή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ,ΔΗΜΑΡΧΩΝ ,ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
Μείωση 20% σε όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις
Μείωση 30% σε όσους λαμβάνουν τρείς συντάξεις
Κατάργηση συνδικαλιστικής εκτός εάν δεν υπάρχει άλλη παροχή
12. Αναγνωρίζονται με εξαγορά 6 χρόνια πλασματικής ασφάλισης. Το κόστος για τις περισσότερες περιπτώσεις ( παιδιών ,σπουδών, γονικής άδειας , κενών ασφάλισης) είναι 218 ευρώ το μήνα για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Μετά το 2014 η εξαγορά θα φτάσει τα 7 χρόνια αλλά θα συνυπολογίζεται κάθε αναγνώριση ακόμη και πραγματικού χρόνου ασφάλισης ή εξαγορά που έχει προηγηθεί με άλλη ρύθμιση.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας οι περιπτώσεις αναγνώρισης είναι οι εξής:   
1. Το χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας.
2. Το χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.
3. Το χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.
4. Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε Tαμείου.
5. Το χρόνο απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγω κύησης και λοχείας και μέχρι 119 ημέρες.
6. Το χρόνο απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης.
7. Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους, ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.
8. Τον χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον OΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου