Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

6,4% Η ΥΦΕΣΗ ΤΟ 2012

Στο 6,4% οριστικοποιήθηκε το ποσοστό της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας το 2012, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το ποσοστό αυτό προέκυψε έπειτα και από την μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 5,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το ΑΕΠ της χώρας κατρακύλησε στα επίπεδα του 2005, αφού σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 47,267 δισ. ευρώ και βρέθηκε στο επίπεδο του β΄ τριμήνου 2005 (47,452 δισ. ευρώ).


Σημειώνεται ότι για το 2013 το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ύφεση της τάξης του 4,5%.

Η περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ κατά 5,7% είναι αποτέλεσμα τόσο της μεγάλης πτώσης των ιδιωτικών επενδύσεων, όσο και της συρρίκνωσης της κατανάλωσης. Ειδικότερα, οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 10,3%. Ενώ, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών σημείωσε πτώση κατά 9,6% και συνολικά η τελική καταναλωτική δαπάνη κατά 9% (συμπεριλαμβάνεται η καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης, που μειώθηκε κατά 5,8%).
Στον αντίποδα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας παρουσίασε το δ΄ τρίμηνο πέρυσι μείωση 17,5%, αντισταθμίζοντας εν μέρει την πτώση του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, μείωση 4,8% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 13,9%). Ενώ, μείωση 8,1% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 6,3%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου