Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Αλέκος Παπαδόπουλος πρότεινε ένα δεκαετές πρόγραμμα εξόδου της Ελλάδας από την κρίση με τρεις θεσμικές παρεμβάσεις και οκτώ συγκεκριμένα μέτρα.
Ο κ. Παπαδόπουλος ανέλυσε το πρόγραμμα σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, στο γεύμα της δεύτερης ημέρας του διεθνούς επιχειρηματικού συνεδρίου με τίτλο: «Leadership Against Crisis: Public-Private Cooperation for Growth», που διοργανώνει το Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη ΝΑ Ευρώπη (Business Advisory Council for Southeastern Europe – BAC SEE).
Όπως υποστήριξε ο πρώην υπουργός «η χώρα πορεύεται τυφλά, χωρίς σχέδιο δικό της, χωρίς στόχους, χωρίς ρυθμό. Κυριαρχεί μία προκλητική αδιαφορία για τις αιτίες που η Ελλάδα κατηφορίζει στο περιθώριο των ευρωπαϊκών χωρών με έντονα σημάδια παρακμής και έλλειψης δυναμισμού. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μια πραγματικότητα αλλάζει και ανατρέπεται μόνο όταν έχει γίνει πλήρως αντιληπτή. Όταν την συνειδητοποιήσεις και την κατανοήσεις. Τα «ζωτικά ψεύδη» απλά την διαιωνίζουν. Όταν το πρόβλημα τίθεται, η λύση του δεν είναι μακριά».

Τρεις προϋποθέσεις
Για την επιτυχία του σχεδίου ο κ. Παπαδόπουλος θέτει τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:
1. Διαρκής, αταλάντευτος και ισχυρός πολιτικός βολονταρισμός, για την πειθαρχημένη και συντεταγμένη εφαρμογή του Προγράμματος εξόδου της χώρας από την κρίση.
2. Το Πρόγραμμα αυτό θα είναι αδύνατο να εφαρμοστεί εάν δεν υιοθετηθεί και ως επιχειρησιακό πρόγραμμα συγκροτημένο, σε υποπρογράμματα, που θα αντιστοιχούν σε κάθε μέτρο ή/και δράση ή/και μεταρρύθμιση που περιέχεται σε αυτό.
3. Αξιοποίηση της τεχνοκρατικής γνώσης. Είναι αδύνατο η σημερινή Δημόσια Διοίκηση στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή την φέραμε, να μπορέσει να ανταποκριθεί στην συνθετότητα και πολυπλοκότητα αυτών των επιμέρους ειδικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Απαιτούνται παρακαμπτήριοι δρόμοι (bypass) και δομές έξω από την κλασσική δημοσιοϋπαλληλία. Προτείνω να συγκροτηθούν Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για κάθε ειδικό υποπρόγραμμα ή μέτρο ή έργο που απαιτείται και περιλαμβάνεται στο Σχέδιο 2020.
Οκτώ μέτρα
Επίσης, ο πρώην υπουργός Οικονομικών προτείνει να ληφθούν τα εξής οκτώ συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα:
1. Να προωθηθεί μέσω αναθεώρησης ειδική συνταγματική απαγόρευση παραγωγής δημοσιονομικών ελλειμμάτων,
2. Να καθιερωθεί συνταγματικό προνόμιο στον Υπουργό Οικονομικών για δικαίωμα άσκησης αρνησικυρίας (βέτο) επί των δαπανών στο σύνολο τις διοίκησης του κράτους,
3. Να καταργηθούν όλοι οι φόροι υπέρ τρίτων,
4. Να ανατεθεί, παράλληλα με τις εφορίες, ο φορολογικός έλεγχος των εταιριών που τηρούν βιβλία γ' κατηγορίας σε πιστοποιημένα ιδιωτικά ελεγκτικά όργανα,
5. Να συσταθεί σύγχρονος, αυτόνομος Οργανισμός Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΟΕΔΕ). Για να παύσει η είσπραξη των εσόδων να είναι το πάρεργο των εφοριών,
6. Να δημιουργηθεί άμεσα αυτοτελές Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, το οποίο θα διενεργεί ουσιαστικούς ελέγχους σκοπιμότητας των δαπανών στο σύνολο του κράτους,
7. Να καταργηθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ως δικαστήριο και να μετατραπεί σε σύγχρονη, ευέλικτη, ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή, όπως σ' άλλες χώρες,
8. Να καταργηθούν τα προνόμια του δημοσίου τομέα και να προσαρμοστούν τα δεδομένα της λειτουργίας του προς αυτά του ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορεί άλλο να σηκώσει ο ιδιωτικός τομέας τα «κεκτημένα» του δημόσιου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου